Menu

Retningslinjer

Hvorfor er Vildbjerg SF Fodbold med?

Vildbjerg SF har valgt at gå med i Projekt Talent-idrætsklasser på Skolen på Sønderager for pigefodbold. Projektet er en mulighed for, at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes seriøst og sportsligt kvalificeret med de unge.

Fra folkeskolens 7. - 10. klasse er der på Skolen på Sønderager, mulighed for at blive optaget i en Talentidrætsklasse. Her har eleverne seks timer ekstra idræt om ugen.

Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles talent. Derfor er ”fodboldlinjen” ikke for alle. Vildbjerg SF har valgt, at der skal være optagelse på fodboldlinjen. Derudover er der en række forventninger og krav, som spiller og forældre forpligtiger sig til.


Retningslinjer for optagelse:

Vildbjerg SF har vedtaget, at der kan optages maksimum 15 spillere. Det er Vildbjerg SF, der afgør hvor mange og hvilke spillere der skal optages, og om der evt. skal dispenseres fra max. antal.

Når der søges om optagelse skal der foreligge en udtalelse fra nuværende skole og fra træneren i spillerens nuværende klub.

Vildbjerg SF afgør, om forventninger og krav til den enkelte spiller er opfyldt og derfor kan optages.

 
Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav:

Det er Vildbjerg SF's afgørelse om spilleren kan fortsætte på fodboldlinjen, såfremt krav og forventninger ikke indfries. Det er dog Vildbjerg SF's holdning, at der skal være en fair mulighed for at rette op for at kunne fortsætte på fodboldlinjen. Derfor vil der være et forløb med samtaler og mulighed for at udvise forbedringer. Samtalerne i forløbet kaldes "Bekymringssamtaler".


Der findes tre ”Bekymringssamtaler”:

  1. Træneren afholder en "bekymringssamtale" med spilleren. Under samtalen vil spilleren få en forklaring og anvisninger til forbedringer for at kunne fortsætte på fodboldlinjen. Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer.
  2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til en ny samtale med kontakt til forældre. Her vil der igen blive givet en 14 dages periode til forbedringer.
  3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring vil der blive sendt et brev til hjemadressen med besked om, at spilleren nu har 14 dage til markant at forbedre sig og i modsat fald vil blive frataget sin plads på fodboldlinjen og derfor ikke længere kan gå i idrætsklassen.
Luk