Menu

Forventninger

Forventninger til spilleren:
Spilleren skal kunne arbejde i grupper og selvstændigt i forhold til det planlagte forløb. Dette er fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af træningen.

Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som fodboldspiller.

Da optagelse på fodboldlinjen er for at udvikle sit eget fodboldtalent, må det forventes, at dette ikke kan kombineres med at der dyrkes andre sportsgrene.
Der er ikke fritagelse for træning ved skader. Der skal medbringes træningstøj hver gang og der er mødepligt. Det er trænerens opgave, at tilrettelægge individuelle planer i forhold til et eventuelt skadesforløb.

Træningstiden er "skoletid" og der kan derfor ikke accepteres gentagne afbud og fravær. Dette kan medføre forløbet med "bekymringssamtale" og dermed en risiko for at miste sin plads på fodboldlinjen.

Træneren vil ved skoleårets start i samarbejde med spilleren og dennes klub, lave en udviklingsplan med områder som eleven skal fokusere mod og arbejde intensivt på at forbedre. Planen vil indgå som et element igennem hele forløbet/skoleåret.
Spilleren skal til enhver tid sørge for at have fornuftige søvn- og kostvaner for at kunne optimere sin træning og udvikling. Dette betyder blandt andet, at spilleren møder frisk og veludhvilet til samtlige træninger.


Forventninger til forældre:
Det er en stor beslutning at søge optagelse i en Talentidrætsklasse.

At søge optagelse er ”ikke for sjov”. Det er en beslutning som får stor indflydelse på hverdagen. Et andet vigtigt punkt er også om barnet er fuldstændig overbevist om, at fodbold skal være en så stor del af deres hverdag.

Vildbjerg SF forventer, at forældrene er lige så seriøst indstillet overfor fodboldlinjen som spilleren skal være. Grundlæggende vil en seriøs indstilling hos forældre smitte positivt af på spilleren.

Forældre skal yde støtte, når der helt naturligt kan komme perioder, med mindre gejst overfor fodbold. Her er forventningerne ikke meget anderledes, end de vil være fra skolens side.

Forældrene har et medansvar for, at spilleren sørger for fornuftige søvn- og kostvaner i sin hverdag. Herunder også at der hver dag indtages en sund og nærende madpakke til frokost. Tre dage om ugen er der mulighed for at købe et ernæringsrigtigt frokostmåltid på skolen, men en god madpakke hjemmefra kan være lige så god.

Forældre, hvis børn, optages på fodboldlinjen har et ansvar for at sætte sig ind i og sige ja til projektets retningslinjer, forventninger og information. For at sikre dette udgangspunkt tiltrædes en kontrakt mellem forældre, spiller og klub, før optagelsen på linjen kan betragtes som endelig.

Luk