Menu

Om VSF

Vildbjerg SF er resultatet af en sammenlægning mellem 4 lokale foreninger, som blev lagt sammen i 1941. Vi har klublokaler i Vildbjerg Sports- & Kulturcenter og råder over 28 11-mandsbaner, heraf to kunstbaner.

Vi har hold i alle aldersgrupper - fra mindste ungdom til veteraner. Hvis du eller dit barn ønsker at spille fodbold i VSF, er du meget velkommen til at kontakte afdelingslederen for den pågældende årgang. Kontaktoplysninger kan findes på holdsiderne under Ungdom og Senior.


FODBOLDAFDELINGENS MÅLSÆTNING

VSF FODBOLD bygger på følgende værdinormer:

Ligeværdighed
Herved forstås samme vilkår for alle inden for hver aldersgruppe.

Vi-følelse
Herved forstås, at alle signalerer ansvar, opdragelse og fællesskab.

Ud fra disse værdier opstilles følgende målsætning:

• at give sportslig udfordring for alle
• at dygtiggøre spillere, trænere og lederer mest muligt
• at skabe et godt sportsligt og socialt miljø
• at være et samlingspunkt i Vildbjerg

Luk